دسته: بیمه شخص ثالث

در این بخش می توانید اخبار و مطالب بیمه شخص ثالث را مشاهده کنید

بیمه شخص ثالث نقدی بهتر است یا اقساطی؟

بیمه شخص ثالث نقدی بهتر است یا اقساطی؟ بیمه شخص ثالث

بسیاری از افراد در هنگام خرید بیمه شخص ثالث به این فکر می افتند که آیا بیمه شخص ثالث که به صورت نقدی صادر شود بهتر است یا اقساطی؟ در جواب باید بگوییم بیمه شخص ثالث نقدی بهترین روش صدور بیمه نامه می باشد زیرا شما نقدا حق بیمه یک سال را پرداخت کرده و […]